Polkom MotoMoto

Witamy, Zaloguj się

REGULAMIN SKLEPU

Regulamin zamieszczony poniżej określa warunki, zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży poprzez sklep internetowy www.sklep.motomoto.pl, należący do Wojciecha Hause, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą POLKOM Wojciech Hause

§1 Definicje i postanowienia ogólne

1.1           Sklep internetowy pod adresem www.sklep.motomoto.pl (dalej sklep), prowadzony przez firmę POLKOM Wojciech Hause (dalej POLKOM), z siedzibą w Broniszach, ul. Poznańska 81, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisaną do Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Warszawa pod numerem 107487 (dalej Sprzedający)

1.2           Firma POLKOM Wojciech Hause jest płatnikiem podatku od towaru i usług (VAT), któremu nadano nr NIP 754-206-49-16 / oraz nr EU: PL-754-206-49-16

1.3           Kontakt z POLKOM poprzez email: sklep@motomoto.pl lub telefonicznie na nr 22 7223545 (opłata jak za połączenie lokalne) / 605 342218 (opłata zgodna z taryfą operatora telefonii komórkowej)

1.4           Domena www.motomoto.pl oraz www.sklep.motomoto.pl są własnością POLKOM, a wszelkie prawa autorskie, prawa intelektualne do nazwy, domeny, grafiki, użytych logotypów należą do Sprzedającego (z wyjątkiem tych logotypów oraz zdjęć dotyczących prezentowanych na stronach Sklepu produktów, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) a korzystanie z nich może nastąpić tylko za pisemną zgodą Sprzedającego. 

1.5           Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, będące stroną umowy sprzedaży, niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93) (dalej jako: Kodeks Cywilny).

1.6           Konsument – zgodnie z art. 221 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93) [dalej jako: Kodeks Cywilny] oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§2 Rejestracja, zamawianie towarów i realizacja zamówień

2.1           Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.sklep.motomoto.pl

2.2           Przedmiotem sprzedaży mogą być tylko towary przedstawione w chwili składania zamówienia na stronach internetowych sklepu POLKOM

2.3           Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów ze Sklepu, przy czym wycofanie danego towaru nie będzie mieć wpływu na realizację złożonego przez Klienta zamówienia. 

2.4           Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do Sklepu. 

2.5           Informacje umieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

2.6           W celu złożenia zamówienia Klient:

2.6.1        wchodzi na stronę internetową www.sklep.motomoto.pl

2.6.2        wybiera towar, którego zakupu chce dokonać,

2.6.3        po naciśnięciu przycisku „Dodaj do koszyka” na stronie danego produktu zostaje on dodany do koszyka zakupów, tu Klient może zdecydować, czy chce dodawać kolejne produkty do koszyka czy też przystąpić do realizacji zamówienia

2.6.4        po wybraniu „Realizuj zamówienie” Klient może:

 • zarejestrować się na stronie podając wymagane do realizacji zamówienia dane,
 • zalogować się, używając wcześniej utworzonego konta
 • może również dokonać zakupów jako „gość” bez rejestracji, podając jednorazowo dane niezbędne do skutecznego zawarcia umowy oraz realizacji zamówienia. 

2.7           Klient, przy składaniu każdego zamówienia, oświadcza, że zapoznał się z obowiązującą treścią niniejszego Regulaminu oraz, że akceptuje jego postanowienia. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie wysłania potwierdzenia przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. 

2.8           Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przyjętego zamówienia, w sytuacji, gdy Klient w terminie 3 dni od momentu wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego nie dokona płatności za zamówiony towar, z wyjątkiem zamówień, za które opłata zostanie pobrana przy odbiorze. 

2.9           Do realizacji zamówienia oraz do wystawienia faktury, konieczne jest podanie przez Klienta potrzebnych danych wskazanych na stronie internetowej Sklepu.

2.10       Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się po wcześniejszym złożeniu przez Klienta zamówienia i otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w postaci wiadomości wysłanej przez Sprzedającego na adres e-mail Klienta oraz po dokonaniu płatności za towar (za wyjątkiem towarów, za które opłata zostanie pobrana przy odbiorze).

2.11       Sprzedający może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, jeśli Klient podał swój nr telefonu w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia. 

2.12       Wszystkie zamówienia przyjmowane są i realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zamówienia rozpatrywane są do godziny 14:00. Wszystkie zamówienia złożone po tym czasie będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.13       Wszystkie towary wysyłane są do Klienta w czasie do 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od momentu potwierdzenia przez Sprzedającego złożenia zamówienia oraz w przypadku dokonywania przedpłaty za towar oraz po otrzymaniu płatności przez Sprzedającego, za wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. W sytuacji, gdy termin realizacji zamówienia przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, zostanie ono zrealizowane w najbliższym dniu roboczym.

2.14       Towary, za które Klient dokonuje przedpłaty, będą wysyłane dopiero po otrzymaniu płatności przez Sprzedającego. 

2.15       Do każdego zamówienia załączany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura.

§3 Ceny / Płatności

3.1           Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym firmy POLKOM są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto). Do cen towaru należy doliczyć koszt przesyłki, który uzależniony jest od wybranej formy dostawy oraz płatności

3.2           Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia w postaci wiadomości wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej do Klienta. W przypadku, gdy cena podana w  potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w Sklepie, Klient ma prawo rezygnacji z zamówienia.

3.3           Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronach internetowych sklepu, zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

3.4           Za towar zamówiony w sklepie internetowym prowadzonym przez POLKOM dopuszczalne są następujące formy płatności:

3.4.1        Płatność gotówką – przy odbiorze towaru z siedziby firmy (patrz §1) lub po wybraniu opcji dostawy „KURIER – ZA POBRANIEM” – wtedy płatności należy dokonać bezpośrednio u przedstawiciela firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę,

3.4.2        Płatność kartą kredytową / debetową - przy odbiorze towaru z siedziby firmy (patrz §1)

3.4.3        Przelew tradycyjny – dane do przelewu znajdą Państwo w zakładce KONTAKT (na dolnym pasku strony) – brak dodatkowych kosztów po stronie POLKOM, mogą zostać doliczone koszty przelewu instytucji, poprzez którą zlecą Państwo przelew,

3.4.4        Przelew internetowy realizowany poprzez system PRZELEWY24 - brak dodatkowych kosztów po stronie POLKOM, mogą zostać doliczone koszty przelewu banku, poprzez który dokonacie Państwo przelewu

3.5           Zapłata powinna być dokonana przez Konsumenta niezwłocznie po dokonaniu zakupu. 

3.6           W przypadku nieotrzymania płatności przez Sprzedającego w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia przez Konsumenta, zamówienie jest uznawane za nieprawidłowo złożone. Oznacza to, że umowa nie zostanie zawarta, i co się z tym wiąże zamówienie nie zostanie zrealizowane.

§4 Dostawa i czas oczekiwania

4.1           Zamówienia realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty transportu będzie pokrywać Klient. Informacje o wysokości kosztów transportu będą widoczne dla Klienta na stronie internetowej Sklepu przy składaniu zamówienia, możliwe są następujące opcje:

4.1.1        odbiór osobisty w siedzibie firmy – patrz §1, brak dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego

4.1.2        wysyłka firmą kurierską może być zrealizowana na 2 sposoby biorąc pod uwagę sposób płatności:

 • za pobraniem – koszt dostawy 30 zł (patrz UWAGA poniżej)
 • płatności na konto przed wysyłką – koszt dostawy 20 zł (patrz UWAGA poniżej)

UWAGA: przy jednorazowym zakupie produktów na łączną kwotę przekraczającą 999 zł brutto (z podatkiem VAT) opłata za wysyłkę nie zostanie doliczona bez względu na formę płatności wybraną przez Zamawiającego, dodatkowo mogą zostać wprowadzone okresowe promocje ale informacja o nich będzie wyraźnie przekazana Zamawiającemu na etapie składania zamówienia.

4.2           Zamówiony towar zostanie wysyłany na adres podany przez Klienta, jako adres dostawy.

4.3           Na czas dostarczenia przesyłki składają się: czas realizacji zamówienia (przygotowanie towarów do wysyłki) oraz czas dostarczenia przesyłki przez kuriera.

4.4           W razie wydłużenia czasu oczekiwania na przesyłkę Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie niezwłocznie drogą elektroniczną lub telefonicznie.

4.5           Sprzedający ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.

§5 Dostępność zamówionych towarów

5.1           Zamówienia można składać tylko na towary dostępne (które są na magazynie), w wyjątkowych  sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Zamawiających, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

5.2           Towar, dla którego w karcie produktu widnieje opis „Towar na zamówienie” oznacza, że nie jest on dostępny do natychmiastowej wysyłki, zatem nie ma możliwości dodania go do koszka. W każdym takim przypadku, prosimy o kontakt z firmą POLKOM, gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo realizacji takiego zamówienia w ciągu 3-7 dni roboczych ponieważ towar może być w zamówieniu oczekiwanym przez POLKOM

5.3           W przypadku braku danego towaru w ramach złożonego zamówienia w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Konsument zostanie niezwłocznie poinformowany na podany adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia. Konsument będzie miał możliwość: (i) częściowej realizacji zamówienia, jeżeli jedno zamówienie zawiera więcej produktów, (ii) pełnej jego realizacji, przy założeniu, iż czas oczekiwania na realizację zamówienia ulegnie wydłużeniu, bądź też (iii) anulowania całego zamówienia. Każda z podjętej przez Konsumenta decyzji nie będzie wiązać się z żadnymi negatywnymi skutkami dla Konsumenta. Oznacza to, że w przypadku rezygnacji przez Konsumenta z zamówienia, jest ono wycofywane, a w razie dokonania przez niego płatności – kwoty uiszczone zostaną Konsumentowi zwrócone.

§6 Zwrot rzeczy i odstąpienie od umowy

6.1           Konsument ma prawo odstąpić od umowy i zwrócić towar w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez Konsumenta lub osobę trzecią przez niego wskazaną bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (zgodnie z art. 27 tej ustawy).

6.2           Konsument zobowiązany jest do pokrycia tylko bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, przez co należy rozumieć koszt odesłania towaru przy odstąpieniu od umowy.

6.3           W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Sprzedający zwróci Konsumentowi kwotę odpowiadającą wartości towaru (bez kosztów jego transportu)

6.4           Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie przez Konsumenta, przed upływem 14 dni od daty otrzymania towaru, oświadczenia o odstąpieniu od umowy na piśmie. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia, dostępnego na stronie internetowej Sklepu (jest to wzór wskazany w ustawie z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Towar wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres Sprzedającego podany w pkt 1.1 niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem powyższego terminu. Oświadczenie dostępne jest na stronie głównej Sklepu w menu po lewej stronie.

6.5           W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Konsument ma zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

6.6           Zwrot płatności dokonanych przez Konsumenta, nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu dni) od dnia otrzymania oświadczenia przez Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

6.7           Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem.

6.8           Zwrot ceny sprzedaży nastąpi za pomocą tego samego sposobu zapłaty, jakiej dokonał Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, na rachunek wskazany przez Konsumenta.

§7 Reklamacje

7.1           Każdy towar kupiony w Sklepie może być reklamowany, jeśli posiada wady wskazujące na niezgodność towaru z umową.

7.2           Konsument ma prawo żądać: wymiany towaru wadliwego na wolny od wad lub usunięcia wady. Konsument może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

7.3           Reklamację należy złożyć drogą pocztową na adres Sprzedającego, by przyśpieszyć obsługę danej reklamacji prosimy również o przesłanie wszelkich niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji danych na adres email: sklep@motomoto.pl

7.4           Konsument reklamując towar wskazuje przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do określenia zamówienia (przykładowo: numer zamówienia, datę złożenia zamówienia, swoje dane).

7.5           Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany formularz reklamacyjny, którego wzór znajduje się nas stronie internetowej Sklepu - menu po lewej stronie.

7.6           Sprzedający ma obowiązek ustosunkowania się do żądania Konsumenta w terminie 14 dni poprzez poinformowanie Konsumenta o przyjęciu bądź odrzuceniu reklamacji.

7.7           Jeżeli Sprzedający nie ustosunkował się w terminie 14 dni do żądania Konsumenta co do usunięcia wady lub wymiany towaru na nowy, oznacza to, że uznał reklamację Konsumenta za uzasadnioną.

7.8           W przypadku wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, towar zostanie wysłany przez Sprzedającego w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. 

7.9           W przypadku uzasadnionej reklamacji, Konsument otrzyma także zwrot kosztów poniesionych z tytułu wysłania wadliwego towaru.

7.10       Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, do których należy w szczególności możliwość: (i) skontaktowania się z właściwym miejscowo rzecznikiem praw konsumentów (więcej informacji: http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php), (ii) uzyskania wsparcia w Federacji Konsumentów (więcej informacji: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/), (iii) podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu poprzez mediacje, arbitraż, komisje skargowe działające przy różnego typu organizacjach wspierających konsumentów (więcej informacji: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php).

7.11       Adres do obsługi reklamacji: POLKOM Wojciech Hause, ul. Poznańska 81, 05-850 Ożarów Mazowiecki, dane kontaktowe to: email: sklep@motomoto.pl telefon: 22 7223545 (opłata jak za połączenie lokalne)

§8 Reklamacje towaru posiadającego wady w chwili jego dostarczenia

8.1           W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem, Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji w terminie 3 dni od otrzymania towaru.

8.2           W przypadku otrzymania przez Klienta uszkodzonego lub wybrakowanego towaru należy spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół szkody należy wysłać do Sprzedającego wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@motomoto.pl. W przypadku stwierdzenia otrzymania uszkodzonego lub wybrakowanego towaru po wyjeździe kuriera należy o tym niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego na adres e-mail: sklep@motomoto.pl.

8.3           Sposób rozwiązania i czas rozpatrzenia reklamacji towaru zakupionego przez Klienta jest uzależniony od rodzaju towaru, jego wad oraz jego dostępności w magazynie. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji wynosi:

 1. w przypadku, o którym mowa w punkcie 9.2. zd.1 i 2 niniejszego Regulaminu - 3 dni od momentu otrzymania przez Sprzedającego zgłoszenia reklamacyjnego wraz z protokołem szkody,
 2. w przypadku, o którym mowa w punkcie 9.2. zd.3 niniejszego Regulaminu – 3 dni od momentu otrzymania przez Sprzedającego zawiadomienia pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@motomoto.pl.

8.4           Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę oraz otrzymany towar. W przypadku wszelkich uszkodzeń mechanicznych towaru, powstałych podczas transportu, należy spisać protokół reklamacyjny w obecności kuriera i zaznaczyć tę okoliczność w jego treści.
 

§9 Rękojmia

9.1           Wszystkie oferowane przez Sklep towary są towarami fabrycznie nowymi oraz wolnymi od wad fizycznych i prawnych.

9.2           W przypadku sprzedaży towaru posiadającego wady w momencie sprzedaży Kupujący jest wyraźnie informowany o tych wadach na stronie produktu, jednocześnie nie stanowią one później podstawy do reklamacji.

9.3           Sprzedający nie odpowiada za jakiekolwiek usterki, uszkodzenia, zabrudzenia i niezgodności z umową powstałe na skutek nienależytego używania, przechowywania lub konserwacji towarów przez Kupującego.

9.4           W przypadku reklamacji towarów, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy z tytułu rękojmi zgodnie z kodeksem cywilnym.

§10 Polityka ochrony danych osobowych

10.1       Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zgodnie z treścią ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2000. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są niezbędne m.in. do określenia adresu dostawy towaru, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.

10.2       Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2000. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych na adres e-mail podany przez Klienta.

10.3       Klient ma prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych sklepu. By uzyskać dostęp do własnych danych osobowych wprowadzono procedurę weryfikującą tożsamość użytkownika, polegającą na podaniu hasła oraz identyfikatora. Klient przy użyciu hasła i identyfikatora może samodzielnie zmienić swoje dane w systemie, jak również w każdym czasie może żądać usunięcia swoich danych.

10.4       Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.

§11 Pliki "cookies" - tzw. "ciasteczka"

11.1       Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Każdy z użytkowników może samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies we Własnej przeglądarce / komputerze. Poniżej znajduje się kilka wyjaśnień dotyczących samych plików oraz postępowania z nimi.

 

 • Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 • Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „TYMCZASOWE” oraz „STAŁE”. Pierwsze z nich są plikami, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki „stałe” pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 • Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 • Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 • Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

§12 Postanowienia końcowe

12.1       Wszelką korespondencję prosimy kierować pod adres: POLKOM, ul. Poznańska 81, Bronisze, 05-850 Ożarów Mazowiecki. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących serwisu internetowego firmy POLKOM prosimy o kontakt telefonicznie 605 342218 lub e-mail: oferta@motomoto.pl.

12.2       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.

12.3       Regulamin wchodzi w życie 25 grudnia 2014 r.
Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Podatek 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Podano ceny brutto (z VAT)

Koszyk Realizuj zamówienie